نورخونه

سفر تمام.من بوکشان!غر غر کنان!با بی صبری!!با اشک!با ناله!گذروندم.با تمام تاریکیهام که بیشتر از قبل بود دلتنگم!چه نسبتی هست بین یک کوچک تمام عسار و یک بزرگ تمام عیار جز دوست داشتن...

/ 0 نظر / 96 بازدید