تمرکز

در یک سال گذشته کل زندگیم ترکید مثل خودم!کارم!درسم که بعد از دفاع هنوز دانشگاه نرفتم!مغزم که هنوز قدرت تمرکز نداره و جسمم!حالا که تصمیم گرفتم برم و ترکیدگیها رو درست کنم اضطراب دارم.اضطراب از اینکه آیا با این همه دغدغه ی روزانه توان تمرکز و رژیم خواهم داشت؟آیا دوباره می تونم حول اهداف خودم متمرکز بشم در شرایطی که امیرعلی هنوز مهدکودک نرفته و ترنم خیلی کوچیکه و من تقریبا ۱۰۰ درصد میوولست این دو تا بچه رو دارم و برام مهمه که کوچکترین آسیبی نبینند و از طرفی خودم در شرف آسیبم

/ 0 نظر / 69 بازدید