تغییر رویکرد

چه قدرررررررر دیگه ...چه قدر دیگه.....

فلذا آدم شو😏بهونه دست کسی نده.چرا یاد نمی گیری با بعضی ها سطحی باشی.انگار که هستند و نیستند.چرا...وقتی راه حلی جز این نداری مقاومت نکن!

/ 0 نظر / 65 بازدید