بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند

.دعاى آن حضرت است به هنگام درخواست از ميان بردن غم و اندوه

 

.

اى از ميان برنده غمها و اى زداينده اندوهان.اى بخشاينده در دنيا وآخرت و اى رحمت آورنده بر بندگان خود هم در اين سراى و هم در آن‏سراى.بر محمد و خاندان او درود بفرست و غمم از جان بردار و اندوهم‏از دل بزداى.

اى خداى يگانه،اى خداى يكتا،اى خدايى كه در نيازمنديها به توپناه آورند،اى خداوندى كه نزاده‏اى و زاده نشده‏اى و تو را همسر وهمتايى نيست.مرا از گناهان نگه‏دار و پاكيزه‏ام گردان و بليه از من‏دور نماى

بار خدايا،چونان كسى كه نيازمندى‏اش به غايت رسيده و نيرويش‏به ضعف گراييده و گناهانش افزون شده،چونان كسى كه حاجت‏خويش را فرياد رسى نمى‏يابد و ناتوانى‏اش را نيرو بخشنده‏اى وگناهانش را آمرزنده‏اى جز تو نيست،از تو مى‏خواهم اى صاحب‏جلالت و اكرام كه مرا به كارى وادارى كه هر كس چنان كند،محبوب توشود و حق اليقينى عطا كنى كه هر كس در طريق مشيت تو بدان مقام‏فرا رود،به پاداشى نيكو رسد.

بار خدايا،بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا بر صدق و راستى‏بميران و نياز من از دنيا ببر و رغبت مرا به آنچه در نزد توست شوق لقاى‏خود قرار ده و مرا روزى ساز توكل به تو را از سر صدق.

بار خدايا،از تو مى‏خواهم سرنوشت نيكى را كه در گذشته براى من‏رقم زده شده،و به تو پناه مى‏آورم از سرنوشت بدى كه براى من رقم زده‏شده.از تو مى‏خواهم خوف و خشيت عابدان را به من ارزانى دارى وعبادت خاشعان را و يقين متوكلان را و توكل مؤمنان را.

بار خدايا،مرا برانگيز كه بدان رغبت از تو چيزى خواهم كه اولياى‏تو از تو مى‏خواهند،و از تو چنان ترسم كه اولياى تو از تو مى‏ترسند.مرادر راه رضاى خود چنان به كار دار كه چيزى از وظايف دينى تو را از بيم‏هيچ يك از آفريدگانت فرو نگذارم.بار خدايا،اين حاجت من است،پس رغبت مرا براى رسيدن به آن عظيم گردان و عذر من در اين‏درخواست بپذير و حجت مرا در آن بر زبانم نه و جسمم را در آن عافيت‏عطا كن.

بار خدايا،هر كس كه اعتماد و اميدى به جز تو داشته باشد،اعتماد واميد من در تمام احوال به توست.پس مقدر ساز براى من هر چه را كه‏پايانى بهتر دارد،و مرا از فتنه‏هاى گمراه كننده وارهان،به رحمت خوداى مهربانترين مهربانان.

و صلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى و على آله‏الطاهرين.

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 3 نظر / 3 بازدید
مرضيه

سلام........اين ترجمه ی دعای ۵۴ صحيفه ی سجاديه است.دعام کنيد...يا علی

maryamsharif

سلام.امروز گفتی ميرم تنها باشم ....

مهدي

سلام..خوبي...حتما بايد بهت سربزنم تا بهم سر بزني...تو رو خدا تنهام نذار.....باشه...ممنونم...خدا به همرات..موفق باشي...