ديشب وقتي آقاهه چند بار بلند تكرار كرد يا ارحم الراحمين....خيلي سعي كردم حاليم شه چي دارم مي گم.....ولي......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خدايا خودمونيم يكي از اين صفاتت هم بسه براي اين كه محوتو باشم ولي خنگيه ديگه...سختيه دله ديگه..گناهكاريه ديگه...از بس دنبال مجاز رفتم چشمام حقيقت رو نمي بينه...

 

.ديشب يه عبارتي توي دعاي افتتاح ديدم آقا!  عجب چيزي بود:

 

اي پروردگار من همانا تو مرا مي خواني ولي من از تو روي مي گردانم و به سوي من مهر مي ورزي ولي من با تو كينه ورز شده ام و با من به دوستي مي گرايي پس من از تو نمي پذيرم .چنان كه گويي من بر گردن تو حق و منت و نعمت دارم اما با اين وجود بديهاي من تو را از رحمت بر من  و احسان بسوي من و تفضل به من به جود و كرمت باز نداشته است.....پس رحم كن بر اين بنده ي نادان و به فضل و احسانت بر او بخشش فرما....................

 

يه ذره مي فهميدم يا ارحم الراحمين يعني چي .....تو بگو كي مي تونستم ايني باشم كه الان هستم.

 

برام خيلي دعا كنيد.....خواهش مي كنم......كار دل گره خورده اساسي.....بدجور....

/ 0 نظر / 4 بازدید