پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

سبک سنگین کردن..... به گذشته رفتن...تو آینده غرق شدن........ خواستن و نخواستن........ نخواستن!نخواستن!نخواستن.........نخواستن...... خواب دیدن.......کابوس دیدن.......ترسیدن........ گسستن...گسستن.....پیوستن.........گسستن......... جلو رفتن و گذروندن............عقب نشینی کردن و عقب موندن....... ته ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید