پست های ارسال شده در دی سال 1385

خدایا! چه سخت است تنهایی و چه بدبختی آزار دهنده ای است٬ تنها خوشبخت بودن بودنی که سخت تر از کویر است. (دکتر علی شریعتی)
/ 8 نظر / 39 بازدید