پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

پشت کاجستان برف. برف٬يک دسته کلاغ.   جاده يعنی غربت. باد٬آواز٬مسافر٬و کمی ميل به خواب. شاخ پيچک٬و رسيدن ٬و حياط.   من٬و دلتنگ٬و اين شيشه خيس می نويسم٬و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 43 بازدید