به كه بايد گفت؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كشت تقدير تو ما را به كه بايد گفت؟

 

مردم از درد خدا را به كه بايد گفت؟

 

 

سرنوشتم اگر ابن است كه مي بينم

 

حكم تغيير قضا را به كه بايد گفت؟

 

 

اي خط خوردگي صفحه ي پيشاني!

 

اين همه خط خطا را به كه بايد گفت؟

 

 

مو به مو حادثه باريد به هر بندم

 

تير باران بلا را به كه بايد گفت؟

 

 

هر نفس آهي و هر آينه اشكي شد

 

وضع اين آب و هوا را به كه بايد گفت؟

 

 

هر دمي دردي و هر  ثانيه سالي بود

 

شرح اين ثانيه ها را به كه بايد گفت؟

 

 

هذيان بود و شب و تاب وتب ترديد:

 

درد و درمان و دوا را به كه بايد گفت؟

 

 

چه كنم اين همه اما و اگرها را

 

اين همه چون و چرا را به كه بايد گفت؟

 

 

آفرين بر تو و نفرين به خودم گفتم

 

جز تو نفرين و دعا را به كه بايد گفت؟

 

..

..

 

ز كه ياري* ز كه ياري* ز كه بايد خواست؟

 

به كه يارا* به كه يارا* به كه بايد گفت؟؟؟؟

 

 

تمام اين ها قبول اگه تواين جور مي خواي ولي اگر نه........

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
خودم

سلام بسوز کيف کردی برات پيغام گذاشتم هههههه