صفر

کتابی خریده بودم به نام صفر.نویسنده اش همان بود که سالها قبل کتاب یک را نوشته بود.ملغمه ای از فیزیک کوانتوم و مدرن و هیاهوی آفرینش.انگار مغزم دیگر کشش قبل را نداشت ! هر چه که بود برای من شیرینی خود را داشت.

در روز چند دقیقه  فکر و روحت را با خودش به جایی می برد که بزرگ بود و بزرگ ! و تو را غرق می کرد در معمای آفرینش .دانسته ها و نادانسته هایت را به خودش ربط می داد و انگار غمی را برایت باقی نمی گذاشت این همه عظمت....این همه پیچیدگی و نظم.......غرق شدن در فضای کهکشانها....دور خورشید گشتن....ابدی و ازلی بودن.....حرکت داشتن.......در ماه شعبانی که درمناجاتش از نور می گوید و من هنوز امسال یک بار هم نخوانده ام .......چه قدر انسان هنوز نمی داند از آنچه که هست......کاش یک منبع غیر کوانتومی هم از جایی پیدا می کردم که فکر و دلم را روشن تر از قبل می کرد.....

/ 0 نظر / 63 بازدید