تو‌ تو فقط تو

نگرانتم.خیلی نگران.به جرات می تونم‌بگم یک‌سال گذشته ی من‌صرف تو شد.با تمام‌اشتباهاتم ولی اونی که باعث شد خودم رو‌ فراموش کنم‌ تو بودی...

دیروز توی تلویزیون داشت کودک شو نشون می داد.ازش پرسیدم.مهربون تربن آدم به نظرت‌کیه؟ گفت:شما..ازش پرسیدم‌دوست داری با کی بیشتر باشی؟ گفت:شما..و‌ مت روی ابرها بودم.چون‌فکرش رو هم نمی کردم😍

/ 0 نظر / 125 بازدید