....

خیلی سخته آدم محکوم به چیزهایی بشه که ازشون فراریه و حواسش همیشه بوده که مرتکبشون نشه...این همه اتهام..این همه اتفاق...همه به خاطر اینه که به سمت تو برگردیم...ما کوچیکها...ما جسمها...ما زخمها....و ما بر نمی گردیم.می مونیم توی همین جایی که جز رنج برامون چیزی نداره  ... می مونیم

/ 0 نظر / 59 بازدید