تجربه ی ترک حوزه ی امن!

خیلی فکر کردم....

 

تهش به این نتیجه رسیدم که یه پکیج در ارتباط با دیگران داشته باشم که بدون توجه به کاراکترشون باشه.یعنی طرف هر کسی با هر شخصیتی !بود من این پکیجم رو ارائه بدم در برخوردم باهاش.خیلی سختمه!به هزار دلیل!اما خوب این جوری ظاهرا بهتره.البته واقعا ظاهرا!

اگه هر کسی برام مهم شد دیگه از قالب پکیج می آم بیرون...

 

ببینیم این تصمیم  منجر به چی می شه.....ترک حوزه امنی که برای خودم در روابطم درست کرده بودم برام ترس داره.اما شاید به امتحانش بیارزه!

/ 0 نظر / 32 بازدید