چه قدر سخته وقتي مي بيني پله هايي كه سر راهت بودن تا تو رو به ماورا ببرند تا آسمون كشيده شدند ولي تو هنوز روشون سواري.چه قدر سخته وقتي مي بيني جرات پرواز نداري ...تا حالااز پله هاي زيادي بالا رفتي ولي يه جايي بايد دستت رو بدي و پات رو از رو نردبون برداري....هنوز ايمان نيوردي كه با چنگ زدن به يه رشته ي نامرئي مي شه جدا شي و نيفتي....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يه موضوعي بدجور اذيتم مي كنه.درد خودم حالا كم بود .مي ترسم جلوي راه خيلي ها رو گرفته باشم. مثلآ وقتي مي بينم كوچكترين كارهام توسط خواهرم كپي برداري شدن تمام تنم مي لرزه...بابا!!!!!!!!!!!

 

آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 

قرعه ي فال به نام من خل و چل زدند

 

خدايا! نمي خوام بنده هات رو ازت دور كنم....اينو همين الان از ته دلم فرياد زدم...نمي خوام ......نمي خوام......نمي خوام.....دل حرم تو ......خدا نمي خوام وارد حرم تو بشم بدون اذن خودت.....خدايا!!!!خدايا!!!

آخه چه جوري اين حرفها رو بنويسم. چه جوري بگمشون. شايد تا حالا خيلي ها رو رنجونده باشم ولي خودت شاهدي من فقط نمي خواستم وارد حريم تو بشم....خدايا! من .....خدايا!!!!! من ....خدايا.....به حق همين شب پر از نور وصدا اگه باعث شدم كسي ازت دور بشه منو ببخش....اين يه ظلم بزرگ در حق بنده هاته كه به خاطر خود خواهيهام و خودبيني هام انجام دادم.....همه ي اونايي كه در حقشون ظلم كردم منو ببخشن...خواهش مي كنم......اگه پاش بيفته التماسشونم مي كنم......

 

من هيچ جوابي براي خدا ندارم اگه بپرسه چرا با بنده هام اين كارها رو كردي.....

 

اي خداي ستارالعيوب من! اي خدايي كه من رو عزيز كردي....آبرو بخشيدي....اي خدايي كه ثنا جميل كه عمرن اگه لايق يكيشونم باشم در دهان مردم انداختي...بابا ! من خيلي ضعيفم.....ببين..يه مريضيه ساده  چه جوري منو از پا انداخته...ببين چه قدر غمهاي كوچيك مشغولم كردن....خدايا!!!!!! من نمي خوام كسي رو ازت دور كنم....

 

.خدايا!!!!! خودمونيم درد دوري از خودت بس نيست كه .....

 

خدايا چه قدر دوست دارم بپرم تو بغلت زار زار گريه كنم .....هيچي نگم..فقط  سايه ي گرمت رو روي وجودم احساس كنم/

 

/خدايا !!!! مي گفتن اين ماه پر از تو...مي گفتن پاداش روزه خودتي براي بنده هات.....خدايا!ماه رمضونم نصفش گذشت.......هنوزم دنيام بدون تو....خدايا !!!! از همه بيشتر حرف تو رو مي زنم اون وقت پاي عمل كه مي رسه مي بينم اوه....آدمهاي دور  و برم واست مي ميرن....مي بينم خيلي بامرام تر از منن....

خدايا ! يه عمر ازت گفتم و نوشتم بدون اين كه برات دل بذارم.....

خدايا! چه خنده داره خودمم داره باورم مي شه كاردرستم.....يكي نيست بگه خنگه!تو كه ديگه خودت بهتر از بقيه مي دوني چي كاره اي........

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید