همایون بادت این روز و همه روز!مبارک بادت این سال و همه سال!

 


 درست وقتهایی که فکرت رو داری سر و سامون می دی و با خوردن!نوشتن!حرف زدن!مشغول خنثی کردن استرسهای خودت هستی یه دفعه یه موسیقی تو رو از این دنیا جدا می کنه و فکر می کنی که چه موهبتیه این تغییر فضا!از این بعد به بعد دیگه رفتن گاهی تنها راهه برای پیدا کردن جواب!اینو یه بار تو کلاس ریاضی که استاد داشت اعداد مختلط رو درس می داد کشف کردم که برای هر چیزی جوابی هست ولی نه لزوما تو فضایی و دامنه ای که ما روی اون اصرار داریم.قلب

 

خدا همایون خرم رو بیامرزه که امروز من رو برای مدتی از دنیا و های و هوی دنیا خلاص کرد و قطعا کسی که چنین توانایی ای رو داشته روح بزرگی هم داشته که تونسته متفاوت باشه و با دل ارتباط برقرار کنهلبخند

  

/ 2 نظر / 66 بازدید
مصطفی

خیلی وقت ها خیلی آدم ها روی آدم تاثیر عمیق می گذراند که روح پستی هم دارند. کاری به همایون خرم ندارم ها! کلی گفتم. ته قضیه این که چه اهمیتی داره اصلا و فقط حالشو ببر و این حرف ها.

مرضیه

بستگی داره اون اثر عمیقی که می گی از چه جنسی بوده.ممکنه یکی واقعا خیلی معمولی باشه ولی می بینی وقتی یه شاهکار می سازه واقعا حال اون موقعش خوب بوده .یه جوری جدا از دنیا بوده.البته بگذریم که بعضی از هنرمندها این جدا بودن رو با بنگ و دنگ ایاد می کنند!