شرط اول قدم آنست که مجنون باشی....

در ره منزل ليلی که خطر هاست در آن ... شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

/ 5 نظر / 4 بازدید
Mohammad Araghchini

شير در باديه عشق تو روباه شود... آه از اين راه که در وی خطری نيست که نيست... ناظر روی تو صاحب نظرانند آری... سر گيسوی تو در هيچ سری نيست که نيست... بشنويد--> چشمه نوش ( شجريان و لطفی و خلج . خيلی قشنگه . توی راستپنجگاهه ؛ البته ميره همه جا دور ميزنه . اصفهان ؛ نوا...)

هادی

درود. سخت است عاشقانه رفتن در راه وصال. در پناه حق

manirazavi

ساعت ۹:۰۰ بايد برم زنگ تفريحه!

مرضيه

سلام! من شرمنده ام! ۶ بار نوشتم چيزی ذخيره نشده اين ۲ تا آخری هم فقط عنواناش مونده......و اگر نه حرفها داشتم براتون به جون خودم راست می گماااا

mitra.n

باشد .....به صد کلام ديگر خواهم گفت........اين عشق ندارد منزل ديگری........بازم بيا......فعلا