تولدم مبارک

تولدمه

حس تولدم نمی آد

دوباره کارهام ریخته به هم

 

امروز کلاس 3 تار دارم و دست به 3 تار نزدم

کلاسهای دیگه ام کارهاشون تلمبار شده

 

مغزم به چند دلیل مشغوله دیگرانه

 

گاهی حسرت زندگی آدمهایی رو می خورم که روتین می تونند جلو برن

جیزی که مانع من می شه بیشتر مواقع احساساته.کی این کشمکشهای احساس تعدیل می شه من نمی دونم و جالبه برای من ماجرا بیشتر اتفاق می افته تا همون دیگرانی که گفتم

آدم روز تولدش نباید غرغر کنه

آفرین به من که به دنیا اومدم ولی محاله من بذارم کسی به من بگه سنت از 30 سال گذشته...چون که نگذشته...و نخواهد گذشت..........گفته باشم

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید