استقلال

امروز بعد از مدتها..بدون کسی! نه در بیرون !نه در درون !تنها رفتم بیرون...چه حس عجیبی بود حس استقلال...چه قدر شاد بودم برای چند قدم تنهایی توی خیابون داغ برداشتن!..و چه قدر این پاها کار دارند..از کجا شروع کنم خدایا...

/ 0 نظر / 76 بازدید