26 رمضون پارسال با صفورا رفتيم پيش يه آدم حسابيه كاردرست....

 

رفتم پيشش گفتم: من توكل بلد نيستم...گفت: توكل مال اونايي كه ايمان آوردند....

 

 

يه سال از اون موقع مي گذره.........من هنوز همون سوال رو دارم........و لابد ايشون هم همون جواب رو.....

 

 

ايمان!!!! آوردم كه خيلي از 2×2= 4 ها با اين كه از نظر عقلي  قطعي و صحيح مي آن ولي براي درك كردنشون يه اجازه ي ديگه از يه جاي ديگه هم لازمه.....يعني آدم صغري كبراها رو كنار هم مي ذاره...يه نتيجه مي گيره توپ.....اما اون نتيجه جذب روحش نمي شه.....حالا كي مي شه كه بشه.....من نمي دونم...فقط خدا كنه كه يه وقتي بياد كه بشه وگر نه....لاضجن اليك ....ضجيج الاملين...

 

 

چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انس

 

سر پياله  بپوشان كه  خرقه پوش  آمد