چند روز پيش يه بچه توي خيابون دستش رو كرد توي ماشين و ساندويچ

خواهرم رو از دستش قاپيد و...........

                                                    هيچ چي نمي خوام توضيح بدم.....

                                                      اصلآ حرفي براي گفتن باقي نمي مونه....