ديروز توی تاکسی راديو روشن بود. داشت يه تصنيفی پخش می کرد که من عاشق شعرشم.

بر وبچی که منو می شناسن می دونن چه قدر برام اين شعر گواراست. يه ديوان حافظ قديمی

دارم که توش بالای اين شعره يه قلب کشيدم ، با يه ستاره ، زيرش هم دو تا خط کشيدم....

من ازش خيلی خاطره دارم...


شعر معروفيه.....ولی يه بار ديگه با دقت بخونيدش.....شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان


مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت

گفت: ای چشم و چراغ همه شيرين سخنان


تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده ی من شو و بر خور ز همه سیم تنان


کمتر از ذره نئی پست مشو مهر بورز

تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان


بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری

شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان


پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

گفت: پر هیز کن از صحبت پیمان شکنان


دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان


با صبا در چمن لاله سحر می گفتم

که شهیدان که اند این همه خونین کفنان


گفت : حافظ من و تو محرم این راز نه ایم

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان


یه بار توی یه محفل انسی

داشتيم

راجع به شراب خواری بحث می کرديم ....جا تون خالی بحث بالا گرفت. يکی گير داده بود که

مگه می شه حافظ شراب خوار باشه....اين چيزا توی شرع حرامه.....يکی می گفت: منظور

حافظ شراب طهوره* همونی که خدا به بنده های خاصش می ده.....خلاصه : نتيجه اين شد که

بزرگ مجلس ديد نمی شه ملت رو راضی کرد تفال زد به ديوان حافظ ، اين غزلی که نوشتم

اومد.....

يه جورايی گفت : شما حرف نزنيد سنگين تريد........اينو مخصوص اونايي نوشتم كه منو به زهد متهم مي كنن.....بابا ما خودمون يه زماني ميكده

داشتيم....اين كاره ايم جون شما ! البته ريا نشه.......هر چند ريا مال زاهد جماعته....ما لوطي

مسلكيم و اينا ......*مخلص همتونم هستيم!

استاد مثنوي مون مراحل عاشقي رو اينا مي دونست:

مي گفت: اول بايد صدق داشته باشي....رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق

يعني توي دوستيت خالي نبندي!


مرحله بعدي سكره ؛ يه چيز تو مايه هاي مستي و اينا .....


و در آخر فناست....همه ي تو معشوق تو!!!!!! اصلآ افتراقي بيت تو و اون نيست......


خلاصه ؛ به خالي بند جماعت شراب نمي دن......بي خود جلوي اين ميخونه اون ميخونه زنبيل

نذاريد.......اي دل طريق رندي از محتسب بياموز

مست است و در حق او كس اين گمان ندارد......