امشب ياد يه قسمت از حرفهای دکتر الهی قمشه ای توی يکی از سخنرا نی هاش افتادم.

می گفت: وقتی توی آينه نگاه می کنيد علاوه بر تصوير اصلی يه تصوير کوچيک از شما هم

توی چشمهاتون وجود داره...........

می گفت : نسبت ما با خدا عين اون تصوير فرعیه است به اصليه........


خيلی تعبير قشنگيه.......مگه نه؟.......


جانشین خدا بودن یعنی همین دیگه........


اصلآ خدا خودش گفته : لقد کرمنا بنی آدم......مگه ما همین بنی آدمی که گفته

نیستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟.....پارسال که رفته بودم کار آموزی،جاتون خالی یه رئیس داشتیم زورگو ؛ آدمهای زیر دستش

برای این که یه وقت جلوش ضایع نشن از خیر خواسته های به جاشونم می گذشتند.....

تو ظاهر تا دلت بخواد بندگی اش رو می کردند..........هر کی میزان بندگی یا همون پاچه

خواری اش بیشتر بود امید به رسمی شدنش بیشتر بود........ و متاسفانه این یه

حقیقت تلخ بود و نه یک طنز........

اینه همون بنده ی با عزتی که خدا می خواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


آقای پناهیان امسال محرم یه بحثی رو با عنوان عزت و عزت طلبی مطرح کرده بود که

چندین روز هم طول کشید.....


من یه قسمت از حرفهاش رو البته خیلی خلاصه و تلگرافی نوشتم .......برای شما هم همون

جوری می نویسم......تا حدودی ، بدون اندکی دخل وتصرف
:

{{می گفت: اگه بری مثلآ پيش يک ثروتمندی با اون نازک و....رفتار کنی ، خدا ديگه نگاهت

نمی کنه.......همين ها نورت رو کم می کنه.....يعنی نفاق داری.......دوگانه ای.......عزت خدا

رو پاس نمی داری.......عمر سعد ذليل شمر بود.....}}.

نگاه کنيد ببينيد بدون اين که بدونيم چه قدر از عزتمون رو برای بقيه خرج می کنيم......

يا اين که چه قدر به بقيه اجازه می ديم که ما رو ذليل بکنن به خاطر چيزای نا چيز!!!!

چه قدر به الله اکبری که مدام سر نماز می گيم اعتقاد داريم؟.......

چه قدر به این آیه ی فاما السائل فلا تنهر عمل می کنیم......یه بنده ی خدا ، از

همو ن بنی آدمهایی که خدا تکریمشون کرده یه چیزی می خواد و تو خوارش بکنی اون

موقع می تونی رفیق خدا باشی؟؟؟؟؟


بچه ها ! اگه یکی رو دوست داشته باشین طاقت دارین ذلیل شدنش رو به هر بهانه ای

ببینید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اون موقع انتظار داریم خدا بی تفاوت باشه در این موارد ؟؟؟

خدایی که ارحم الراحمین ......

العزه لله جمیعا