با سلام وآرزوی طول عمر
که زمانه اين زمان نمی دهد

کاش اين زمانه زيرو رو شود
روی خوش به ما نشان نمی دهد....
....
...
يک وجب زمين برای باغچه
یک دریچه آسمان نمی دهد...
....
....
جز دلت که قطره ای است بيکران
کس نشان ز بی نشان نمی دهد.......

چند وقت پيش مامانم و بابام رفته بودند مسافرت و ما تنها بوديم .خوب تا حدودی هم به همون خوش گذشت اما آخرها ديگه دلتنگ شده بوديم و اين دلتنگی با رفتارهای ناهنجار بعضی از به اصطلاح( اقوام نزدیک! )بيشتر می شد تا جايی که برای اومدن اونها لحظه شماری می کرديم. وقتی اومدند به زور جلوی اشکهامون رو گرفتيم . مامانم هم بغض کرده بود ولی نذاشت اشکهاش در بياد.... اون موقع بود که ياد راز غیبت مهدی موعود افتادم. آره ؛ هر چی بدی بيشتر بشه مردم جای خالی امامشون رو بيشتر احساس می کنند . مي گن: امامها مثل یه پدر مهربون و دلسوزند تا جايی که حتی از مريضی شيعه هاشون هم ناراحت مي شن . خدايا ! نمی دونم اون چشمهای مهربون چند بار به خاطر من گريه کرده. خدايا! می شه آدم يکی رو دوست داشته باشه ولی دلش برای اون تنگ نشه و مشتاق ديدنش نباشه؟ . خدايا! می ترسم خودم هم يک از اونهايی باشم که دنيا رو برای بنده هات تيره و تار و زشت می کنن. خدايا! به دادم برس که از ظلمات خودم بر خودم مي ترسم ....چاکرتيم به ما هم شراب بده از بس دلق ريايی ديديم يادمون رفته ميخونه هم هست. خدايا! شر هر چی زاهد ريايی هست رو از ما دور کن که از جنود شيطون تو لباس دين هستند....خدايا! آشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا سريع الرضا