سلام دوستای عزيزم!

نمی دونم شما هم اين روزها مثل من با آدمهايی برخورد کرده ايد که اعتقاد به جبری بودن

زندگی دارن و هی به عدل خدا گير می دن!

اين برخوردها منو به اين سمت سوق داد که برم سراغ سی دی نهج البلاغه و اين موضوع رو

بسرچم


فعلآ اينو داشته باشين تا بعد.......
{
قسمتی از حکمت ۷۵

ای وای تو! گويی پنداشته ای که قضا و قدر الهی انعطاف ناپذير وجزمی است وسرنوشت

انسانها محکوم به چنين جبری است. اگر چنين باشد، بر نظام پاداش وکيفر مهر بطلان

می خورد و وعده و وعيد يکسره ساقط می شود. بی گمان خدای سبحان بندگانش را

در حال اختيار فرمان داده است و به عنوان هشدار از محرمات نهيشان فرموده است. او

در عين گشايش - و نه توام با دست و پاگيری و تنگنا- بندگان را مکلف سازد و در برابر

کار کم مزد بسیار رقم زده باشد . آری ! او با عصیان بندگان شکست نپذیرد و

اطاعتش تحمیلی و اجباری نباشد. پیامبران را به شوخی رسالت ندهد و فرو فرستادن

کتاب ، پوچ نباشد و آسمانها و زمین و آنچه را در این میان است بی هدف نیافریده

باشد. (( این پندار کسانی است که کفر می ورزند و وای از آتش بر آنان که کافرند ،

سوره ی ۳۸، آيه ی ۲۷))}رفيقی که

به من اين سی دی رو دادی ، همين جا رسمآ از ساقی کوثر می خوام تا بهت شراب بدن...

می بينيد

هنوز دست از می و باده و شراب و اين حرفها بر نداشتم...

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

من لاف عقل می زنم اين کار کی کنم

الهی که فرشته ها به دو بال دعا نگهدار همه ی شما خوبان باشند