اين بار اومدم بهتون بگم که فردا شب اگه خدا بخواد می خوام دوباره محرم شم. دوباره طواف؛ دوباره سعی صفا و مروه ....ازهمتون حلاليت می طلبم ...... نمی دونم جرات می کنم دوباره تلبيه بگم يا نه ( لبيک اللهم لبيک : لبيک لا شريک لک لبيک : ان الحمد و النعمّّه لک والملک: لا شريک لک لبيک )....به جون خودم تکرار اين عبارتها برام خيلی سخته...
برای کنکور که درس می خوندم قبل از اين که درس جديد رو توی خونه دوباره بخونم شروع می کردم به زدن تستهای اون درس.....همه می گفتن روش اشتباهيه...اما کو گوش شنوا...اين کار باعث می شد که نکته های درس رو قبل از خوندن اون بفهمم و موقع درس خوندن حواسمو بیشتر جمع اون نکته ها بکنم.....
این چند ماهی که از اولین بار محرم شدنم می گذره هر روزش برام يه صورت مساله ی جديد بوده ......حالا می دونم کجا ها بيشتر می لغزم......اگه فردا شب يه شروع دوباره باشه
اين بار با چشم بازتر پرتگاهها رو ميبينم.....تا یار که را خواهد و میلش به که باشد...